Почетна Коментари Измена Закона о пензијском и инвалидском осигурању

Измена Закона о пензијском и инвалидском осигурању

E-mail Print PDF

У „Сл. гласнику РС“, број 62/2013 објављен је Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је ступио на снагу 17. јула 2013.

Разлози за ове измене произлазе из потребе усклађивања одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04 – УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – УС, 5/09, 107/09, 101/10 и 93/12, у даљем тексту: Закон), са одредбама прописа о буџетском систему. Како су тим прописима усвојене измене и допуне у делу који се односи на усклађивање пензије, било је потребно у том делу ускладити и Закон.

У том смислу је у Закону измењен члан 80а који на другачији начин регулише усклађивање висине пензија у наредном периоду. Наиме, према основном и на даље непромењеном законском решењу из члана 80. ст. 1–3. Закона, „пензија се од 1. априла текуће године усклађује с кретањем потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а изузетно, ако бруто домаћи производ у претходној календарској години реално порасте изнад 4%, пензија се усклађује од 1. априла текуће године у проценту који представља збир процента раста, односно пада потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци и процента који представља разлику између реалне стопе раста бруто домаћег производа у претходној календарској години и стопе од 4%. Пензија се од 1. октобра текуће године усклађује с кретањем потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци.“

...

Комплетан текст коментара можете погледати само ако сте претплаћени на Прописе.нет, и то у оквиру текста прописа на који се овај коментар односи.

Ако још нисте претплатник за претплату кликните - овде.

 
Корисничко име:
Шифра:

Јавне набавке